Neuvontapalvelut

Apunatar Neuvontapalvelut auttaa järjestämään varallisuuteesi liittyvät asiat ajantasalle ja parhaiten sinun elämäntilanteeseesi sopivaan muotoon eri omaisuuslajit huomioiden. Neuvontapalvelumme on tarkoitettu ikääntyville ja iäkkäille sekä heidän läheisilleen.

Neuvontapalveluihimme kuuluvat:
– Sijoitus ja säästäminen
– Lakiasiainpalvelut kuten testamentti ja lahjoitus
– Vakuutus- ja pankkiasiat
– Muut merkittävät sopimusasiat
– Edunvalvontavaltuutus

Palvelumme käsittää henkilökohtaiset tapaamiset asiakkaan kanssa hänen luonaan, jotta pystymme rauhassa selvittämään, minkä tyyppistä taloudellista asiantuntemusta tilanne vaatii.

Teemme keskustelun pohjalta toimintaehdotuksen ja etsimme tarvittavat asiantuntijat ongelman ratkaisemiseksi. Teemme yhteistyötä mm. eri lakiasiaintoimistojen sekä pankkien ja vakuutusyhtiöiden kanssa.

Edustajamme voi myös tarvittaessa lähteä asiakkaan kanssa tapaamaan pankin, vakuutusyhtiön tai muun organisaation edustajia, jos asiakas kokee tarvitsevansa apua näissä toimenpiteissä.

Edunvalvontavaltuutus

Apunar toimii Edunvalvontavaltuutus ry:n yhteistyökumppanina Pirkanmaan alueella. Edunvalvontavaltuutus ry:n tarkoituksena on kertoa selkeätä tietoa edunvalvontavaltuutuksesta ja auttaa valtuutuksen laatimisessa sekä antaa tietoa edunvalvontavaltuutetuille.

Edunvalvontavaltuutus ry – Läheisen etua puolustaen

Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi heikentyneen terveydentilansa vuoksi.

Apunatar on Tampereen kaupungin eKotitorin virallinen partnertuottaja

Kotitori logo Apunatar